soutezni banner

Děkujeme všem za účast v soutěži a výhercům gratulujeme!

PRVNÍ KOLO SOUTĚŽE

Výherkyně:

E. Hrdličková

P. Kubikova

I. Seethalerová

DRUHÉ KOLO SOUTĚŽE

Výherkyně:

K. Kučerová

DOPORUČENÝ POSTUP PRO SOUTĚŽENÍ

Stačí mít Facebook účet* a udělat následující:

 1. Lajknout naši facebookovou stránku a sledovat naše příspěvky (aby vám neunikly pravidelné týdenní soutěže)
 2. Účastnit se soutěží přidáváním komentářů - zodpovídání soutěžních otázek přidáváním příspěvků pro soutěžní posty (min. 3 výhry týdně!)
 3. Sdílet příspěvky mezi přátele (větší možnost výhry v rodině apod.)

* více o pravidlech soutěže si přečtěte níže v Úplných pravidlech soutěže.


ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je e-shop DISCOkatalog.cz provozovaný společností HDT impex, s.r.o., Botanická 3, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary, IČO: 25236431, DIČ: CZ25236431

Kontakty:

+420 359 807 290
info@discokatalog.cz
www.discokatalog.cz

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž začíná 1. 3. 2018 do odvolání / vyčerpání zásob voucherů a probíhá na sociální síti Facebook pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Kdo může soutěžit

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Každý soutěžící se může zúčastnit každého kola soutěže, v každém jediném kole však může vyhrát voucher pouze 1x.

Soutěžící musí mít na Facebooku minimálně 10 přátel.

Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines.

Kdo nemůže soutěžit

Ze soutěže jsou vyloučeny tzv. "fejkové" (falešné) profily založené pouze za účelem soutěžení na FB.

Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. Neakceptujeme profily jen s přezdívkami. Vždy musí souhlasit jméno soutěžícího se jménem v OP.

Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM SOUTĚŽE

V rámci pravidelných příspěvků na zdi Facebooku DISCOkatalog.cz budou zveřejňovány soutěžní otázky, které budou souviset s e-shopem DISCOkatalog.cz nebo budou kvízové a tipovací otázky. Odpovědi a tipy se zapisují do komentářů pod příspěvek.

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky a svou odpověď napíše pod daný status se soutěžní otázkou. Účastí v soutěži uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno a příjmení.

FOTOSOUTĚŽE - v případě fotosoutěží na našem profilu neakceptujeme a zároveň ze soutěže vyloučíme příspěvky s falešnými lajky. O vítězi v konečné fázi vždy rozhodují pořadatelé, popřípadě porota k tomu určená.

5. VÝHERCI

Výherci budou vybráni z uživatelů, kteří:
1) odpovědí správně na danou soutěžní otázku (první 3 správně odpovídající a zároveň splňující pravidla této soutěže)
2) tipnou nejbližší možný údaj u tipovací soutěže (první 3 nejbliže odpovídající a zároveň splňující pravidla této soutěže)
3) budou vybráni porotou jako 3 nejoriginálnější při soutěži o nejvtipnější nebo nejoriginálnější komentář / příspěvek
a zároveň odpoví během stanoveného soutěžního limitu, který bude zveřejněn s každou položenou soutěžní otázkou.
V případě, že nikdo neodpoví správně, nebude cena udělena.

6. VÝHRY

Výhrou pro každého vybraného výherce jsou 2 vouchery na denní skipasy do skiareálu Plešivec Krušné hory. Výhry stanovuje pořadatel. Výhry výhercům věnuje společnost uvedená u zadání soutěže.


7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci budou po ukončení konkrétní soutěže zveřejněn na facebookovém profilu pořadatele - https://www.facebook.com/DiscoKatalog.cz/ a zde na webu zimní soutěže.

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci jsou povinni do nadcházejících pěti pracovních dní (ode dne vyhlášení výherců v daném kole soutěže) kontaktovat e-shop DISCOkatalog.cz buď přes Messengera nebo e-mailem nebo jinak elektronicky, kde bude domluveno předání výhry. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Výhry se zasílají poštou. Jiné předání lze pouze po domluvě se zástupci e-shopu. Výhry, o které si výherci nenapíší ve stanovené době, propadají ve prospěch pořadatele. Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa a telefon pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce DISCOkatalog.cz - https://www.facebook.com/DiscoKatalog.cz/.
 • Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.
 • V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho odpovědi bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže.
 • Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sociální sítě Facebook).
 • Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
 • Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže.
 • Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.
 • V K. Varech dne 26. 2. 2017
 • Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Účastí v soutěži berete na vědomí, že poskytujete informace společnosti HDT impex, s.r.o., a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od společnosti HDT impex, s.r.o. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.